Kari Tapio (RIP) ~ Olen suomalainen <3


On pohjantähden alla,
Under the Pole Star
Tää koti mulla mainen,
Is this earthly home of mine
Mä elämästä laulan,
I sing of life
Olen suomalainen
I am finnish. (Or I don't know if "I'm a finn" would sound better...)

Voi jospa tietäisivät maailmalla,

Oh if only the people of the world knew
Nyt mitä voikaan olla taivaan alla,
What can be (exist) under the sky
On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta
Here is a nation, from whose tears many oceans could be made
On täällä monta yksinäistä, mutta
There are many lonely people here, but
Niin paljon kiellettyä rakkautta,
So much forbidden love
Nyt etten siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävöivät lemmenlaulut...
That even paintings or longing lovesongs cannot explain...
On täällä elämä raskasta työtä
Life here is hard work
Ja siinä harvemin on onni myötä,
And rarely luck is on board
Sen tietää vain, yksin suomalainen
The only one who knows it is a finn.

On pohjantähden alla

Under the Pole Star
Tää koti mulla mainen,
Is this earthly home of mine
Mä elämästä laulan,
I sing of life
Sillä oonhan suomalainen
Because I am finnish
Mä rakkaudesta laulan,
I sing of love
On siinä mies ja nainen
There (or in it = in love) is a man and a woman
Pohjantähden alla,
Under the Pole Star
Elää suomalainen
Lives a finn.

On tässä maassa itsepäinen kansa,

There is a stubborn folk in this country
Ystävät jos pitää toisistansa,
If friends like (are close to) each other
Ei siinä erottaa muu, silloin voi kuin yksin kuolema ja virkavalta vain,
The only things that can separate them are death and law (officers of law)
Me käymme vastamäkeen sielu surren,
We walk uphill with sadness in our souls
Mutt' sitä nousemme hammasta purren,
But get up there by force (literally biting our teeth together = fighting)
Me mutkan jälkeen käymme mutkaan nähdäksemme, ettei kannattanutkaan
After a bend of the road we go to another bend just to see it wasn't worth it after all
On täällä elämä raskasta työtä
Life here is hard work
Ja siinä harvemmin on onni myötä,
And rarely luck is on board
Sen tietää vain yksin suomalainen

The only one who knows it is a finn.

25.5.12 19:21

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen